Copyright © INDEPENDANCE

ZUZANNA PĘDZICH czyli trochę o mnie


Zuzanna Pędzich, certyfikowana psychoterapeutka i superwizor DMT - psychoterapii tańcem i ruchem (studia magisterskie na wydziale DMT Uniwersytetu Roehampton w Londynie), współzałożyciel i wykładowca Instytutu DMT, w latach 2007-2010 sekretarz EADMT - Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Tańcem i Ruchem.

Jako terapeuta tańcem i ruchem pracuję od 1997 roku. W latach 1997-2002 prowadziłam choreoterapię w Klinice Nerwic oraz na Oddziale Dziennym Rehabilitacji Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Przez wiele lat prowadziłam też terapię tańcem w Centrum Onkologii i w innych ośrodkach dla osób chorych na nowotwory, szkoliłam członków Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii. W 2004 r. wraz z Wiolettą i Markiem Gajowymi założyliśmy Instytut DMT - Polski Instytut Psychoterapii Tańcem i Ruchem, w ramach którego organizujemy podyplomowe 4-letnie szkolenie z udziałem wykładowców brytyjskich. Od 2008 r. szkolenie to jest afiliowane przez Brytyjskie Stowarzyszenie Psychoterapii Tańcem i Ruchem - ADMP UK. W 2009 r. wyszła książka pod moją redakcją Psychoterapia tańcem i ruchem. Teoria i praktyka w terapii grupowej (www.arteer.pl). Obecnie zajmuję się psychoterapią indywidualną i grupową (specjalizuję się w pracy z osobami z zaburzeniem lękowo-depresyjnym i z osobami po traumie), oraz szkoleniem i superwizowaniem psychoterapeutów tańcem i ruchem. W dalszym ciągu prowadzę autorskie warsztaty DMT oraz Ruchu Autentycznego, w Polsce i w Hiszpanii. Staram się upowszechniać wiedzę o psychoterapii tańcem i ruchem w środowisku psychoterapeutycznym, przygotowując kolejne dwie książki.

Zuzanna Pędzich  •   Terapia Tańcem i Ruchem (DMT)  •   Warsztaty  •   Ruch Autentyczny  •   Kontakt  •   Linki  •   244661