Czym jest terapia zwana Ajurweda?

Ajurweda to nauka o życiu i długowieczności. Ayu oznacza życie, a Veda – wiedzę. Na czym opiera się ta nauka? Ajurweda jest holistycznym systemem medycznym, tzn. traktuje organizm jako integralną całość, na którą składają się umysł, ciało i dusza. Umysł i ciało są ze sobą ściśle powiązane, a ich związek jest podstawą zdrowia. Na kontynencie azjatyckim jest praktykowana nieprzerwanie od ponad 4 tysięcy lat.

Jaki jest cel tej terapii?

Jej głównym celem jest utrzymanie i ochrona zdrowia oraz łagodzenie dolegliwości ludzi chorych. W Ajurwedzie najważniejsza jest nie sama patologia, ale jej przyczyna. Skupia się na czynnikach wewnętrznych leżących u podstaw choroby. To jest tak samo jak z tym, że jeśli gleba jest jałowa, to ziarno nie rośnie. Jeśli Vata, Pita, Kapha są w równowadze, choroba nie pojawia się. Ajurweda wychodzi z fundamentalnego założenia, że wszystko, co jest obecne w makrokosmosie, jest również obecne w ciele każdego człowieka. Wszechświat to makrokosmos, a człowiek to mikrokosmos. Zastanawiasz się gdzie możesz skorzystać z tej terapii? W https://www.eszczawnica.pl poznasz najlepsze górskie SPA, które oferują kompleksowe zabiegi.

Podstawowe zasady

Podstawowymi składnikami, które istnieją we wszechświecie – człowieku jest 5 elementów: eter (Akasha), powietrze (Vayu), ogień (Agni), woda (Jala lub Apa) ziemia (Prithvi). Te 5 elementów jest reprezentowanych w naszym ciele poprzez trzy dosze: Vata, Pita i Kapha. Te trzy dosze działają zarówno na poziomie fizycznym, jak i psychicznym.

VATA

Powietrze i eter są reprezentowane w ciele jako Vata. Odpowiada za ruchy mięśni, bicie serca, rozszerzanie i kurczenie się płuc, ruchy żołądka i jelit, oraz impulsy nerwowe i wszystkie ruchy układu nerwowego.

PITA

Ogień i woda są reprezentowane w ciele jako Pita. To jest metabolizm. Działa na układ pokarmowy, szarą masę komórek mózgowych (przejawiającą się w postaci inteligencji). Ogień aktywuje siatkówkę, która odbiera światło.

KAPHA

Ziemia i woda są reprezentowane w ciele jako Kapha. Woda przejawia się w wydzielinach soków żołądkowych, błonach śluzowych, plazmie, cytoplazmie itp. Ziemia manifestuje się w kościach, mięśniach, ścięgnach, skórze, włosach i wszystkich strukturach stałych.

Bardzo ważne jest, aby we Wszechświecie tych pięć elementów było w równowadze. To właśnie wtedy, gdy dochodzi do zachwiania równowagi, pojawiają się klęski żywiołowe. W ten sam sposób reaguje ludzkie ciało, gdy nie ma równowagi między tymi elementami, między doshami.

Poprzedni post Jaka muzyka jest najlepsza do zumby?
Następny post Jak sport wpływa na społeczeństwo?